Dátum: 2024. június 24. | E-mail
   
 
Oldaltérkép
   

Ismerkedéshez játékok

 X. Y vagyok

J: 15-50 fő
H: körülhatárolt terület (pl.: szoba, focipálya, kijelölt szabadtér...)
K: -
I: 3 perc
Cs: mindenki együtt

Sz: A csoport szétszóródik a területen. Adott jelre mindenki elindul és annyi emberrel fog kezet a rendelkezésre álló idő alatt, amennyivel csak lehet. Minden egyes kézfogásnál be kell mutatkozni. A játékosok feladata, hogy minél több nevet megjegyezzenek.

P: -

+ A kézfogás, bemutatkozás többet árul el, mintha csak a keresztneveket ismételgetjük.

 

 

 Névgyűjtés

 

J:10 fő fölött
H: tetszőleges
K: a résztvevők létszámának megfelelő számú egyforma papír és ceruza
I: 1-5 perc, létszámtól függően
Cs: mindenki együtt

Sz: Adott jelre mindenki elindul, és aláírásokat gyűjt a többiektől. Aki adott idő alatt legtöbbet gyűjtötte, az a nyertes.

P: -

            + rövid idő alatt az ember sokakkal kell kapcsolatot teremtsen.
            + a leírt nevet könnyebb archoz kötni, mintha csak egyszer halljuk.

 

 

 

 Jónásnak hívnak

 

J:10 fő fölött
H: körben ülve vagy állva
K: -
I: 2-10 perc
Cs: mindenki együtt

Sz: A jelenlévők egymás után sorban belépnek a kör közepére, és egy jellemző (nyugodt, lendületes, csendes, teátrális...) kísérő mozdulattal bemutatkoznak: „...-nak hívnak”. Ezután az egész kör megismétli a mozdulatot, és mondja hozzá a nevet: „...-nak hívnak”.

P: -

 

 

 

 Labda, gombolyag

 

J:10-20 fő
H: körben ülve
K: labda vagy fonalgombolyag
I:5-10 perc
Cs: mindenki együtt

Sz: Labdával: a játékosok egymásnak dobják a labdát. A ki megkapja, az megmondja a nevét, és tovább a labdát. Lehet úgy is játszani, hogy a játékos annak a nevét mondja, akitől kapta a labdát, vagy azét, akinek dobja.
Gombolyaggal: a kezdő megfogja a fonal végét, majd bemutatkozás után odadobja valakinek a gombolyagot. Ez a játékos is megfogja a fonalat, a gombolyagot tovább adja a bemutatkozás után. Így egy hálózat alakul ki, ami a csoport összetartozását fejezi ki. Utána föl is tekerhetjük a fonalat, mindig azt a játékos mutatva be, akinek a gombolyagot visszaadjuk.

 

 

 

 Névlánc

 

J:10-30 fő
H: körben ülve
K:-
I: 5-10 perc
Cs: mindenki együtt

Sz: Az első játékos bemutatkozik. Szomszédja megismétli az előző nevet, majd a sajátját mondja. A mellette ülő a sajátjával együtt már három nevet mond, a következő négyet, stb. A végén visszafelé is futtathatjuk a névláncot. Keresztnevet, teljes nevet, lakhelyet is lehet így tanulni, játszhatjuk bibliai nevekkel, városnevekkel, állatnevekkel is.

 

 

 

 

 Különleges ismertetőjel

 

J: 10 fő fölött
H: körben ülve vagy állva
K:-
I: 2-10 perc
Cs: mindenki együtt

Sz: Mindenki sorban elmondja a nevét, és megnevez egy olyan tulajdonságot, leg-et, ami mindenki mástól megkülönbözteti. Pl.: „Nekem van a leggöndörebb hajam.”, „Én hordom a legkékebb nadrágot.”

 

 

 

 Levelezőlapos ismerkedés

 

J: 10 fő fölött
H: tetszőleges
K: félbe vagy háromba – négybe vágott képeslapok, annyi, hogy minden résztvevőnek jusson egy kis darab. (vagy kartonlap különböző cikk-cakkos módon fölvágva)
I:5-10 perc
Cs: mindenki együtt

Sz: Minden játékos kap egy képeslapdarabot és meg kell keresnie a képeslap hiányzó darabjának a tulajdonosát. Ha megtalálták egymást, üljenek le együtt, mutatkozzanak be néhány szóval egymásnak. Ha kevesen vagyunk, a párok utána a többieknek is bemutathatják egymást, vagy összekeverve újra kioszthatjuk a lapokat.

 

 

 

 

 Zsipp-zsupp

 

J: 10-50 fő
H: körben ülve
K:-
I:5 perc
Cs: mindenki együtt

Sz: Minden játékos megkérdezi szomszédai nevét. Ha a játékvezető a kör közepéről rámutat egy játékosra, s azt mondja: zsupp, akkor annak azonnal meg kell mondani a jobb szomszédjának a nevét. Ha a játékvezető azt mondja, hogy: zsupp, akkor a bal oldatit kell megnevezni. Ha zsipp-zsuppot mond, akkor mindenki helyet cserél valakivel. A nevek megkérdezése után folytatódik a játék. Aki eltéveszti, vagy sokáig gondolkozik, az helyet, szerepet cserél a játékvezetővel.

 

 

 

 Tőlem jobbra

 

J:10 fő fölött
H: körbe rakott székek, egyel több, mint ahányan vagyunk
K:-
I: 10-15 perc
Cs: mindenki együtt

Sz: Az üres helytől balra ülő hív: „Tőlem jobbra üres a hely, várom Andit.” Andi átül az üres helyre, és most az folytatja, akitől jobbra üres lett a szék. Ezt a játékot egy rövid bemutatkozásnak meg kell előznie. Több azonos keresztnév esetén figyelni kell!
Megkülönböztetésül játsszunk becenevekkel vagy vezetéknevekkel is.

 

 

 

 Varázslatos kézfogások

 

Hozzávalók: Néhány szaloncukor

 

Mielőtt minden tini megérkezik az ifire, titokban adj néhány személynek (pl. 4-8) egy-egy szaloncukrot. Amikor mindenki kész a kezdésre, akkor mondd meg nekik, hogy néhány személynél a jelenlevők közül van szaloncukor, és a tizedik ember, aki velük kezet fog, az kap egyet. A játékosoknak üdvözölniük kell egymást minden alkalommal, amikor kezet fognak.

 

 

 

 Aláírások

Ez a játék használható bármilyen életkorú csoporttal. Könnyű és érdekes játszani. Adj minden játékosnak egy papírlapot és egy ceruzát! A papírlap bal szélén legyenek betűk egymás alatt, melyek egy szót vagy kifejezést adnak az ünneppel vagy alkalommal kapcsolatosan, amiért a party létrejött.  Például karácsonyi partynál a következő szavak lehetnek: "Boldog karácsonyt!"

Adott jelre a játékosok megpróbálnak olyan személyt keresni, akinek a vezetékneve vagy a keresztneve a lapon található szavak valamelyik betűjével kezdődik. Ha megtalálta, kér egy aláírást a megfelelő betűhöz. Az a győztes, akinek leghamarabb sikerül minden betűhöz aláírást gyűjtenie.

 

B

O

L

D

O

G

 

K

A

R

Á

C

S

O

N

Y

T

 

 Léggömbös barátkereső

 

Minden lány vagy a csoport fele (amelyik a legjobbnak tűnik) kap egy darab papírt és egy léggömböt. Írják rá a nevüket a papírra és tegyék bele a léggömbbe, majd fújják fel a léggömböt és kössék be.  Minden léggömböt tegyenek a terem közepére. Adott jelzésre a fiúk, vagy a csoport másik fele ragadjon meg egy léggömböt, olvassa el a benne levő papírdarabon a nevet , majd próbálja megkeresni azt a személyt. Az a pár a vesztes, akiknek legutoljára sikerül megtalálni egymást és leülni egymás mellé.

- Rice & Yaconelli -

 

 Hátkereső

 

Tűzz egy nevet minden személy hátára (álnevet, középső nevet vagy teljes nevet, ha a játékosok nem ismerik nagyon egymást). Adott jelre minden játékos elkezdi leírni a többi játékos nevét; ugyanakkor megpróbálja nem engedni leírni az övét a saját hátáról. Az eredmény csupa forgás és keveredés. Az idő lejárta után az a nyertes, akinek a legtöbb név szerepel a listáján.

 

- Rice & Yaconelli -

 

 Keress valakit...

 

Mindenki kap egy listát, amit aláírásokkal kell telegyűjtenie, így ez a játék nagyon jól használható olyan alkalmakon, ahol a az cél, hogy a csoporttagok minél hamarabb minél több valakit megismerjenek.

A játék menete az, hogy keresni kell valakit a csoportban, akire jellemző a listán szereplő valamelyik tulajdonság, és ezt alá is kell íratni vele. Majd egy más tulajdonsággal rendelkező egyént kell találni és így tovább. Minden tulajdonsághoz újabb és újabb személyeket kell találni, míg végül betelik aláírásokkal a papír. A győztes az, akinek a legrövidebb időn belül sikerül a legtöbb aláírást gyűjtenie.

Bármilyen tulajdonságokat fel lehet sorolni, pl.:

1.         akinek kék szeme van

2.         aki szemüveges

3.         akinek két testvére van

4.         akinek van kutyája

5.         aki volt Ausztriában

6.         aki ma biciklivel jött ifire

7.         aki németül tanul(t) az iskolában

8.         akinek lakik rokona Budapesten

9.         akin ma kék zokni van

10.       akinek gyűrű van az ujján

11.       aki szeret focizni

12.       aki tud zongorázni

13.       aki tud sízni

14.       akinek áprilisban van a szülinapja

15.       aki ma reggel olvasta a Bibliát

16.       akinek kedvenc színe a sárga

17.       aki szeret olvasni

18.       aki szereti a biológiát

19.       akinek van órája

20.       aki szereti az eper fagyit

21.       akinek ebben a hónapban van a névnapja

22.       akinek van zöld szín az iskola táskáján

23.       akinek a nagyszülei járnak gyülekezetbe

24.       akinek iskolában dolgozik az édesanyja

25.       aki nézte tegnap az esti mesét

26.       aki tudja a Ján. 3:16-ot fejből

27.       akin póló van

28.       aki szokott horgászni

29.       akinek Trabantja van

30.       aki tud pudingot készíteni

 

 Mi lesz belőle?

 

Alkoss tíz fős csoportokat, majd a csoportokat tovább kell bontani két öt fősre. A feladat az, hogy az egy csoportban levő öt ember gondolkozzon el azon, hogy a csoportjában levő másik öt ember milyen lesz 15-20 év múlva. (Mi lesz a munkája, házas lesz-e, hány gyermeke lesz, milyen szolgálata lesz a gyülekezetben stb.) miután az ötfős csoportok megbeszélték a másik öt fő jövőjét, a tíz ember találkozzon, és osszák meg egymással, hogy mire jutottak.

Mindez vidám perceket fog okozni, és a jövőre irányítja a figyelmet.

 

 Apuka, anyuka, gyerek

 

Az alkalmat megelőzően írj vezetékneveket papírdarabokra, mindegyikből hármat, és lásd el őket apuka, anyuka és gyerek utótagokkal, mint pl. „Kovács apuka”, „Kovács anyuka” és „Kovács gyerek”. Biztosíts azt, hogy a résztvevők mindnyájan létre tudjanak hozni teljes családokat. A papírdarabokat szórd szét a játékterületen, és adott jelzésre minden egyes játékos megragad egy papírdarabot és próbálja megtalálni a másik két családtagját úgy, hogy elkezdi kiabálni, hogy pl.: „Bíró apuka”. Hatalmas zaj garantált. A háromtagú család létrehozásában a csoportnak kell keresni egy üres helyet, és leülni úgy, hogy „apuka” legalul, azután „anyuka” és végül a „gyerek” legfelül. Legyen nálad díj az első hármasnak, akiknek sikerül ilyen módon nyerni. Mielőtt ezt az ülésrend megváltozna, kérd a játékosokat, hogy mutatkozzanak be egymásnak.

 

Sok résztvevő esetén ez a játék megadhatja egy vidám este „atmoszféráját”. Mikor a családjukat megalakították, akkor használhatod ezeket a csoportokat egy másik játék vagy beszélgetés kiindulópontjaként.

- Moffett -

 Kezdőoldal
 Kedvencek közé
Pannon Set